Bay qua đúng lúc bắn đại bác, bồ câu trúng đạn chết thảm

Khoa học
Chim bồ câu chết thảm sau khi bay ngang qua đúng lúc đại bác nã đạn trong lễ kỷ niệm ở Malta, một quốc gia ở châu Âu.