Bầy sói hợp sức ngăn đồng loại giết chết con non

Khoa học
Khi phần lớn thành viên trong đàn đi săn, những con ở lại phải dốc sức ngăn chặn cuộc tấn công của một con sói khác.