Bí ẩn quan tài 2.000 năm lơ lửng bên vách đá

Khoa học
Giới nghiên cứu vẫn chưa biết người cổ đại treo những cỗ quan tài bằng gỗ sụ nam mộc liền khối trên vách đá cách mặt sông 150 m bằng cách nào.