Bị đàn trâu bao vây, sư tử thoát chết trong gang tấc

Khoa học
Sư tử đực bị đàn trâu áp đảo về số lượng may mắn giữ được mạng sống nhờ sự giải cứu kịp thời của hai con sư tử cái.
Xem thêm