Bị sư tử ngoạm chặt, chó hoang dùng chiêu qua mặt, chạy thoát trong gang tấc

Khoa học
Các du khách ở châu Phi được chứng kiến màn đào thoát ngoạn mục của con chó hoang dù bị sư tử ngoạm chặt.