Bị trăn tấn công, ếch dùng chiêu độc để chống trả

Khoa học
Hình ảnh trong video cho thấy, con ếch đã phình to cơ thể như quả bóng khi bị trăn tấn công nhằm khiến kẻ thù gặp khó khăn trong việc nuốt chửng nó.