Bò chết la liệt do sét đánh

Khoa học
Cơn giông mạnh kèm theo sấm sét đã gây thiệt hại nặng nề cho một trang trại ở bang Texas khi khiến hơn 20 con bò chết cứng.