DMCA.com Protection Status

Brazil mở cửa tuyến đường mòn trong rừng dài 8.000 km

Khoa học
Tuyến đường mòn xuyên Brazil đi qua khu rừng rậm Đại Tây Dương, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ thiên nhiên.

VIDEO MỚI NHẤT