Búa tạ giã vào tay cũng chẳng sợ nếu có phát minh này

Khoa học
Tai nạn lao động có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt là nguy cơ gõ nhầm búa vào tay.
Xem thêm