Cá bật khỏi nước đớp trái cây

Khoa học
Nhân lúc loài khí vắng mặt, cá piraputanga ở rừng Amazon bật khỏi mặt nước, quẫy mình giật mạnh chùm quả xuống làm thức ăn.