Cá chép khổng lồ cắn câu, kéo ngư dân xuống hồ 6 lần

Khoa học
Ngư dân Trung Quốc vật lộn suốt một tiếng để kéo con cá lại gần bờ.
Xem thêm