Cá đuối quỷ mang thai bị 4 con đực truy đuổi để giao phối

Khoa học
Cá đuối cái liên tục bơi lên mặt nước để ngăn bất kỳ con đực nào cưỡi lên mình nó nhằm thực hiện hành vi giao phối.
Xem thêm