DMCA.com Protection Status

Cả gan “hớt tay trên” của sư tử, đại bàng nhận kết bi thảm

Khoa học
Trong tự nhiên, báo sư tử và đại bàng rất hiếm khi đụng độ sinh tử với nhau như vậy dù chúng có chung môi trường sống ở Bắc Mỹ.