Cá mú quái vật nặng 2 tạ nuốt chửng cá mập trước mặt ngư dân Mỹ

Khoa học
Cá mú nổi tiếng là sinh vật chuyên phân hủy rác thải của biển, bởi chúng nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt, kể cả một con cá mập như trong video.
Xem thêm