Cá sấu ăn thịt người nặng nửa tấn mắc bẫy

Khoa học
Con cá sấu dài 4,6 mét mắc bẫy bốn ngày sau khi tấn công và ăn thịt một ngư dân người Philippines.
Xem thêm