Cá sấu đoạt mạng hà mã trước mặt sư tử

Khoa học
Đàn sư tử đói bụng đến bờ sông kiếm ăn nhưng không thể cạnh tranh với cá sấu, kẻ săn mồi hàng đầu dưới nước.