Cá sấu dùng bộ hàm sắc làm xe nôi vận chuyển đàn con

Khoa học
Cá sấu mẹ dùng hàm răng sắc nhọn ngoạm lấy các con để vận chuyển con non mới nở và dễ bị tổn thương tới vùng nước an toàn hơn.
Xem thêm