Cá sấu há miệng đe dọa báo hoa mai có ý định cướp mồi

Khoa học
Cá sấu chồm lên khỏi mặt nước và phản ứng dữ dội khi báo hoa mai mon men lại gần với ý định cướp mồi. Sau nhiều lần bị dọa, con báo đành bỏ cuộc.