Cá sấu lùn đột biến màu cam, chuyên săn dơi trong động

Khoa học
Một quần thể cá sấu lùn châu Phi đột biến có màu cam, chuyên sống trong hang động, ăn dơi và dế.
Xem thêm