Cá sấu phục kích đoạt mạng chim non

Khoa học
Những đường hầm ngoằn ngoèo và cành lá trôi nổi ở hồ nước giúp cá sấu ẩn mình, quan sát rồi tấn công chim non một cách hiệu quả.