Cá sấu tiêu hoá thức ăn thế nào, sao chúng có thể nhịn đến vài tháng?

Khoa học
Khi có cơ hội, cá sấu sẽ nhồi nhét và tiêu thụ một bữa ăn tương đương với 23% trọng lượng cơ thể. Cá sấu làm gì để tiêu hoá nhanh số thức ăn đó. Phàm ăn nhưng tại sao cá sấu lại có thể nhịn ăn đến vài tháng?
Xem thêm