Cá sấu vật lộn dìm chết linh dương đầu bò trên sông

Khoa học
Cá sấu cắn gãy chân linh dương đầu bò và dìm chết con mồi với sự trợ giúp bất ngờ từ một con hà mã nặng 1,5 tấn.