Cá sấu vùng vẫy thoát vòng vây 30 con hà mã “đánh hội đồng”

Khoa học
Dù bị hơn 30 con hà mã tấn công rất dữ dội, nhưng chú cá sấu vẫn may mắn thoát chết.
Xem thêm