Cá voi sát thủ biết nói tiếng người đầu tiên trong lịch sử nhân loại

Khoa học
Con cá voi có thể nói "hello", chào "bye bye" và đếm từ 1 đến 3 trong tiếng Anh. Bạn có tin nổi không?
Xem thêm