Các nhà khoa học rung lên hồi chuông cảnh báo cho cả thế giới

Khoa học
Các cánh rừng nhiệt đới đang phát thải lượng CO2 nhiều hơn lượng do toàn bộ xe con và xe tải của nước Mỹ thải ra.