Các vệ tinh tan chảy trong bầu khí quyển Trái đất như thế nào?

Khoa học
Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã công bố trên trang web của mình một video về thí nghiệm trong đó một phần của vệ tinh không gian bị tan chảy trong đường ống gió plasma.
Xem thêm