Các vụ thử hạt nhân làm xáo trộn thời tiết không gian ra sao

Khoa học
Các vụ thử hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh có thể làm ảnh hưởng đến môi trường không gian xung quanh Trái Đất.
Xem thêm