Cách ăn xương thông minh của kền kền

Khoa học
Kền kền râu thả rơi xương từ trên cao xuống để chia nhỏ, ăn tủy và nuốt cả mẩu xương vào bụng để dịch dạ dày phân hủy.