Cách hoạt động của thiết bị đo thân nhiệt ở sân bay

Khoa học
Khi nhưng vụ dịch lớn xảy ra trên thế giới, thiết bị đo thân nhiệt ở những sân bay là vô cùng cần thiết. Nó có thể theo dõi nhiệt độ cơ thể của tất cả hành khách tham gia các chuyến bay. Đoạn clip sau đây sẽ cung cấp thông tin về cách hoạt động của thiết bị này.
Xem thêm