Cách loài nhện chăng tơ dài 25m vượt sông

Khoa học
Nhện vỏ cây Darwin phóng ra lượng lớn tơ dai và chắc để tạo nên những chiếc bẫy bắt côn trùng khổng lồ.