Cách xây đường cao tốc trên sa mạc lớn nhất Trung Quốc

Khoa học
Các công nhân tận dụng nguồn tài nguyên dồi dào nhất trên sa mạc là cát để làm nền móng cho đường cao tốc chạy qua sa mạc Taklamakan.
Xem thêm