Cách xét nghiệm virus corona được cả thế giới khen ngợi của Hàn Quốc

Khoa học
Hàn Quốc tìm ra nhiều cách xét nghiệm thuận tiện cho người dân và truyền thông thế giới đã ca ngợi việc nước này xét nghiệm hơn 10.000 ca/ngày.