Cận cảnh 5 cây thị gần 700 tuổi ở Nghệ An

Khoa học
5 cây thị gần 700 năm tuổi trong vườn nhà ông Lê Minh Thưởng (Nghệ An) tương truyền là nơi vua Quang Trung buộc voi chiến.