Cận cảnh hổ mang chúa dài hơn 3 mét mò vào làng trộm gà

Khoa học
Con rắn hổ mang chúa được dân làng Trung Quốc tìm thấy trong chuồng gà và chuyển cho cơ quan bảo vệ động vật ở địa phương.