Căn hầm cất trữ hàng triệu hạt giống quý ở Bắc cực

Khoa học
Hầm nằm sâu dưới lớp băng vĩnh cửu tại Svalbard (Na Uy), lưu trữ 4,5 triệu mẫu hạt giống trên thế giới.