Cảnh tượng hiếm thấy, rắn mẹ đẻ một lúc 57 rắn con

Khoa học
Một chủ công viên rắn tại Zimbabwe đã ghi lại cảnh tượng một con rắn lục mẹ sinh tới 57 con non gần thác nước Victoria.
Xem thêm