Cặp rắn hổ mây 'khủng' được thả về núi Cấm

Khoa học
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) đã thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh An Giang là chọn nơi cặp rắn hổ mây từng sinh sống để thả về. Nhưng phải đảm bảo rằng không gây nguy hiểm cho con người.
Xem thêm