Cầu lửa sáng chói hơn Mặt Trăng rơi xuống vùng biển Anh

Khoa học
Hình ảnh sao băng bốc cháy sáng hơn cả Mặt Trăng lọt vào ống kính webcam ở ngoài khơi Devon, Anh.
Xem thêm