Cầu treo đan bằng cỏ trên vách núi ở Peru

Khoa học
Q’eswachaka là cầu cỏ được người Peru bện bằng tay trên vách núi cao 38m, vào tháng 6 hằng năm cầu được thay mới.
Xem thêm