Cầu vòm thép dài 11km lập kỷ lục thế giới

Khoa học
Cầu vòm thép bắc ngang sông Trường Giang với chiều dài hơn 11 km sẽ lập kỷ lục dài nhất thế giới khi hoàn thành.
Xem thêm