Cầu vồng trắng hình thành như thế nào?

Khoa học
Cầu vồng trắng hình thành khi ánh nắng chiếu xuyên qua các hạt sương cực nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với hạt nước mưa.