Cây cầu cao 560 m bắc qua núi ở Trung Quốc

Khoa học
Siduhe là cây cầu cao thứ hai thế giới, tương đương tòa nhà 200 tầng, thuộc tuyến đường kết nối hai thành phố Thượng Hải và Trùng Khánh.
Xem thêm