Cây gõ 'bác Đồng' hơn 800 tuổi trong rừng Nam Cát Tiên

Khoa học
Cây gõ cổ thụ cao 30m, đường kính 2m, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đến thăm vào năm 1988 và được đặt theo tên người.