Cây gừa cổ thụ hàng nghìn nhánh ở Cần Thơ

Khoa học
Cây gừa hơn 160 năm tuổi tại huyện Phong Điền là cây Di sản đầu tiên của vùng ĐBSCL, từ gốc chính mọc ra hàng nghìn nhánh phụ.