Cầy mangut đấu rắn hổ mang: Con nào sẽ trở thành miếng mồi?

Khoa học
Ai cũng biết nọc độc của rắn hổ mang rất nguy hiểm, nhưng đối với cầy mangut, chúng không hề hấn gì vì có khả năng kháng độc rất tốt. Khi lâm trận, con cầy trong clip liên tục đi vòng quanh làm rối trí và tránh đòn từ rắn hổ mang rất nhanh, sau đó nó chỉ cần tung một nhát cắn chính xác và con rắn đã trở thành bữa tối ngon lành cho cầy mangut.