Cầy mangut giúp sóc đối phó với rắn hổ mang

Khoa học
Sau khi sóc rút lui, cầy mangut vằn với sự nhanh nhẹn và khả năng kháng độc bắt đầu trận chiến tốc độ với kẻ xâm nhập.