Cầy mangut tử chiến rắn hổ mang gây tắc đường ở Ấn Độ

Khoa học
Rắn hổ mang tỏ ra yếu thế và trơ mình chịu trận trước đòn tấn công vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác của cầy mangut.
Xem thêm