Cây thông cổ thụ nhiều tuổi hơn cả Đại kim tự tháp Ai Cập

Khoa học
Methuselah, cây thông nón gai 4.800 năm tuổi ở California, là cây cổ thụ nhiều tuổi nhất hành tinh với vị trí được giữ bí mật.