Cây thông Noel bằng vàng ròng giá 1,8 triệu USD ở Tokyo

Khoa học
Một cây thông Noel làm từ vàng ròng hình sợi trị giá 1,8 triệu USD được đặt giữa cửa hàng trang sức ở Tokyo, Nhật Bản.
Xem thêm