Cây trinh nam quý hiếm vẫn xanh tươi sau 1.300 năm

Khoa học
Cây trinh nam cổ thụ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc là loài đặc hữu nổi tiếng với thớ gỗ vàng óng trước đây chỉ dành cho các hoàng đế.